Aktualitātes

T.Ešenvalde izvirzīta valsts apbalvojumam.

Priekules novada dome ir izvirzījusi SIA  "Priekules slimnīca" valdes locekli un ārsti Tatjanu Ešenvalde valsts apbalvojumam. Par neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu regulārā investīciju piesaistē SIA "Priekules slimnīca" veselības pieejamības un kvalitātes uzlabošanai Kurzemes reģiona rietumdaļas iedzīvotājiem.

Aicinām iedzīvotājus, kuri atbalsta šo lēmumu parakstīties Priekules novada domē pie sekretāres.

Atpakaļ