Izsoles 2019

Nr.2 “Lapiņas”, Virgas pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Lapiņas”, Virgas pagastā, Priekules novadā – izsoles sākumcena EUR 580.00, nodrošinājums EUR 58.00, izsole 10.07.2019. plkst.14.30. 

Pieteikšanās līdz 27.06.2019. plkst.16.00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

 

Atpakaļ