Liepu gatve un muižas parks

Liepu gatve un muižas parks – ap pili stādīti koki, kas sasnieguši ievērojamus apmērus un vecumu. Parks ir kalētnieku darba un atpūtas vieta, kas izvietojusies ciema centrā, blakus pagasta iestādēm.