Sabiedrība

Apkopo pašvaldības atbalstīto projektu gaitā paveikto

              Šogad  Priekules novada pašvaldības projektu konkurss guva neredzēti lielu atsaucību, saņemot 23 projektu iesniegumus. 

          Tiesa, finansējums bija ierobežots, tādēļ vērtēšanas komisijai nācās daļai no pieteikumiem teikt “nē”. Kopumā ideju īstenošanai piešķirti visi pieejamie 9000 eiro kā līdzfinansējums. Tie tika izmantoti 12 projektiem. Priekules novada pašvaldība ir priecīga par to, ka visi apstiprinātie projekti tika veiksmīgi realizēti. 2. novembrī tikās projektu īstenotāji, lai domubiedrus un interesentus iepazīstinātu ar šogad paveikto.

 

Projektu īstenotāji Indra Andersone (no kreisās), Inita Rubeze, Daira Šalma, Zenta Svara, Ruta Balode, Sarmīte Paulauska un projektu koordinators Guntars Jankus. 

 

 

          Sadaļā “Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” īstenoti 5 projekti: “Diennakts nometne “Prieks mājo mūzikā”” (biedrība “Konsonanse”, projekta vadītāja Indra Andersone), “Bērnu prieks – dāvana Latvijai” (biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, proj. vad. Elita Jaunzeme), “Tēvi un dēli 2018” (Priekules baptistu draudze, proj. vad. Līga Svara), “Mūsu mājas – Latvija” (Priekules baptistu draudze, proj. vad. Zenta Svara), “Piedzīvojums Ķīnā”(Paplakas baptistu draudze, proj. vad. Modrīte Stūre).

 

          Sadaļā “Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā” īstenoti 4 projekti: “Bībeles iepazīšana vārdos un darbos (misija “Tēva nams”, proj. vad.  Sarmīte Paulauska), “Pasākumu cikls “Palīdzēsim Reinim ceļot!”” (sabiedriskā labuma biedrība “Rumula”, proj. vad. Daira Šalma), “Pieredze bagātina” (biedrība “Saspraude”, proj. vad. Z. Svara), “Latvijai – 100, Priekules baptistu draudzes namam – 70!”(Priekules baptistu draudze, proj. vad. L. Svara).

 

          Sadaļā “Kultūras iniciatīvas Priekules novadā” īstenoti 3 projekti: “Draudzības vainags Lietuvas un Latvijas simtgadei” (biedrība “Zilais lakatiņš”, proj. vad. Ruta Balode), “Mēs dzīvojam Latvijā” (biedrība “Saspraude”, proj. vad. Z. Svara), “Dzīvo vesels un laimīgs” (saimnieciskās darbības veicēja Liene Sokolovska, proj. vad.  L. Sokolovska).

 

Foto no atskaites pasākuma šeit!  

 

 

Atpakaļ