Sabiedrība
Lai top Gramzdas baznīcas jumts!

 

Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze

“Gramzdas baznīcas atjaunošana Gramzdas pagastā, Priekules novadā “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!””

 

Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000027

Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauka attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu veikusi Gramzdas baznīcas jumta atjaunošanu.

Projekta īstenošanas ietvaros Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze saņēmusi publisko finansējumu 9047,49 eiro apmērā. Sakrālā kultūras mantojuma atjaunošanā projektā kopējā ieguldītā summa 41303,36 eiro.

Veikta kultūrvēstures pieminekļa - Gramzdas baznīcas - atjaunošana, lai saglabātu tās vēsturisko vērtību un radītu pieejamību iedzīvotājiem. Sakrālā mantojuma izmantošana sabiedriskajam labumam bagātinās kultūras un tūrisma aktivitātes novadā. Atjaunojot Gramzdas baznīcu, tam seko Gramzdas ciema iedzīvotāju garīgās dzīves atjaunošanas, dzīves vides un kvalitātes uzlabošana, bet tūristiem – interesants, informatīvi bagāts tūrisma objekts, kas sekmēs iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību. Līdzi atjaunotajai baznīcai atdzimtu vietējie iedzīvotāji ar jaunām idejām un ierosmēm sava pagasta attīstībai.

Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze 

Pasākumu kalendārs