Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība
Jaunie uzņēmēji var stažēties Eiropas uzņēmumos
(2013-02-18)

Eiropas Savienības (ES) programma "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" (EJU) (Erasmus for Young Entrepreneurs), piedāvā Latvijas jaunajiem uzņēmējiem iespējas un finansiālu atbalstu, lai dotos pieredzes apmaiņā uz dažādu Eiropas valstu uzņēmumiem tuvāko divu gadu laikā. Programma piedāvā iespējas arī pieredzējušiem Latvijas uzņēmumiem - uzņemt pie sevis jaunos uzņēmējus no citām Eiropas valstīm. Sākot ar šo gadu, biedrība "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti" organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EJU ietvaros. 

"Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem (ar uzņēmējdarbības pieredzi līdz 3 gadiem) un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada uzņēmumus citās Eiropas Savienības valstīs. Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas idejas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem. Eiropas Savienība daļēji sedz uzturēšanās izdevumus, kas sniedz iespējas gūt pieredzi Eiropā tieši jaunajiem uzņēmējiem.

Informācijas avots: biedrība "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti"

Lasīt vairāk >>

Pasākumu kalendārs