Aktualitātes


Ikgadējā ziemas krājumu izstāde - degustācija
2015-09-18
17.septembrī Priekules kultūras namā notika izstāde - degustācija "Konserviņš gardumiņš, ziemas galdam gatavs viņš...``, ko organizēja biedrība ``Zilais lakatiņš``.


“Brīnumpastaliņu” raibā vasara
2015-09-15
Cik ātri skrien laiks! Paskat, vasara jau aiz kalniem un rudens sveicina ar dzestrajiem rītiem.


Atklāts novada sociālā atbalsta centrs
2015-08-21
31. jūlijā Ikara svētku ieskaņas pasākumu ietvaros Priekulē notika novada Sociālā atbalsta centra - Jauniešu mājas „Priekule” atklāšana.


Gramzdas nakts trasi aizvada militārā noskaņā
2015-08-19
Vasarā, kad liela daļa cilvēku lūkojas pēc iespējām, kā aktīvi atpūsties, uz Gramzdu tiek aicināts ik viens, kas vēlas piedalīties komandas saliedēšanas pasākumā.


Priekules novada jaunieši iesaistīti pašu valdībā
2015-08-19
Projekta ietvaros 26. un 27.jūnijā pašvaldība organizēja diennakts nometni, kuras plānošanā un vadīšanā tika iesaistīti arī jaunieši. Abās dienās notika daudz interesantu aktivitāšu, dažādas komandu spēles, un sacensības.


Āfrikas cūku mēris 2016
2016-11-17


Mīļš viesis Priekulē
2015-08-19
1.jūlijā Priekulē viesojās Jānis Kārlis Benjamiņš ar kundzi, kuri dzīvo Ņujorkā, ASV. Jānis Kārlis 1944.gadā četru gadu vecumā, tāpat kā daudzi citi, kopā ar savu ģimeni bija spiesti atstāt Latviju.


Priekules novada poniju vasaras aktivitātes
2015-08-07


Priekulē aizvadīta nometne jauniešiem
2015-07-22
Projekts īstenots Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīniju "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)” ietvaros.


Vasaras Bībeles skola pulcē 50 bērnu
2015-07-15
Vasaras Bībeles skola bērniem, kas ar smiekliem, jautrību, jauniem draugiem un skaistiem piedzīvojumiem ilga no 8.līdz 11.jūlijam, ir noslēgusies.


Pusaudžu draudzības dienas „Vienmēr virsotnē!”
2015-07-15
No 30.jūnija līdz 4.jūlijam Jūrmalciemā, Rogu ģimenes īpašumā „Jaunulpēni”, projekta „Paplašini robežas” ietvaros, atkal rosījās pusaudži. Šoreiz to bija ap 40.


Jautra nedēļas nogale pie Prūšu ūdenskrātuves
2015-07-09
Atraktīvo izklaides pasākumu „Peldkostīmi agrāk un tagad” organizēja biedrība „ROB-LANKA” . Ar lielu atsaucību, jautrību un skaļiem aplausiem skatītāji sveica katru nepieradinātās modes skates dalībnieku, kuri mēģināja demonstrēt peldkostīmu vēsturi un attīstību.


Purmsātu Multifunkcionālā atbalsta centra darbība turpinās
2015-06-10
Projekta „Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai” aktīvā darbība pamazām tuvojas noslēgumam. Iknedēļas nodarbības projekta 2.un 3.aktivitātē mērķgrupai ir noslēgušās.


„Veselībai un dzīvotpriekam” .
2015-05-27
Biedrība „ Rumula” projekta „Veselībai un dzīvotpriekam” ietvaros 26.maijā noorganizēja pēdējo no projekta plānotām aktivitātēm- pasākumu „Trīs vienā” terapeitiskās vingrošanas laukumā.


Informatīvais seminārs bezdarbniekiem
2015-05-21
21.maijā Bunkā notika informatīvais seminārs NVA uzskaitē esošiem pagasta iedzīvotājiem.


„Kanu atvars” Tērvertē
2015-05-13
Jau trešo gadu sporta biedrība „Kanu atvars” organizē pajūgu braukšanas sacensības Tērvetē jo tur ir atbilstoši laukumi, sakārtota infrastruktūra un atsaucīgi atbalstītāji, bet pagaidām nav neviena, kurš uzņemtos atbildību lai visu sakārtotu tā lai sacensības notiktu.


Biedrības "Kanu atvars" aktivitātes
2015-05-06
1.maijā pie Paplakas stacijas, biedrība "Kanu atvars" sadarbībā ar Priekules novada domes sociālo dienestu un Liepājas Baltvācu biedrību organizēja labdarības pasākumu novada daudzbērnu ģimenēm.


Prūšu ūdenskrātuvē pieaugs zandartu mazuļu skaits
2015-04-20
28.februārī Virgas pagasta pārvalde Lauku atbalsta dienesta Zivju fondā iesniedza pieteikumu projektam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.”


Aprīlis Multifunkcionāla atbalsta centrā Purmsātos
2015-04-20
Aprīlis ir mēnesis, kad tuvojas beigām projekta trešais periods (1.02.2015.-31.04.2015.) Būsim veiksmīgi realizējuši septiņu mēnešu ilgu nodarbību ciklu.


Ikgadējā represēto piemiņas diena notiek visā novadā
2015-04-20
Kā ik gadu arī šogad 25.martā notika virkne piemiņas pasākumu, kuri veltīti tiem, kuru dzīves negaidīti izmainīja padomju vara represijas.
Pasākumu kalendārs